Ulaz

Ulaz

Ulaz

Ulaz

Ulaz

Ulaz

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Centralni pult

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Hodnik

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Plava učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Narandžasta učionica

Zelena učionica

Zelena učionica

Zelena učionica

Zelena učionica

Zelena učionica

Zelena učionica

Zelena učionica

Zelena učionica

Crvena učionica

Crvena učionica

Crvena učionica

Crvena učionica

Crvena učionica

Crvena učionica

Crvena učionica

Žuta učionica

Žuta učionica

Žuta učionica

Žuta učionica

Žuta učionica

Žuta učionica

Žuta učionica

Zbornica

Zbornica

Zbornica

Zbornica

Zbornica

Zbornica

Zbornica

Zbornica

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Kafeterija

Basics kombi

Basics kombi

Basics kombi

Basics kombi

Basics kombi

MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"

 

Dabrobosanska 10 (Dobrinja 1)

71123 Istočno Sarajevo
 

administracija@basicsofficial.com

+ 387 57 230 822

+ 387 57 230 155