Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" je vodeći brend u privatnom muzičkom obrazovanju djece i mladih u BiH.

O MUZIČKO - OBRAZOVNOM

SISTEMU "BASICS ŠKOLA"

Šta je MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" je detaljno osmišljen sistem muzičko-scenske edukacije i usavršavanja djece i mladih koji je nastao po uzoru na najbolje sisteme muzičkog obrazovanja u svijetu, a koji se iz godine u godinu širi i razvija. Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" danas je vodeći brend u privatnom muzičkom obrazovanju djece i mladih u BiH.

Ko je osmislio MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

Autor Muzičko - obrazovnog sistema "BASICS ŠKOLA" je Đorđe Jovančić, dobitnik nagrade za najboljeg mladog autora u BiH od strane Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca AMUS. On je detaljno osmislio model obrazovnog sistema za djecu od 7+ godina i mlade po kojem danas "BASICS ŠKOLA" uspješno djeluje. Kasnije mu se pridružuje Marija Ivančević Stipić koja muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" dopunjuje osmišljavanjem obrazovnog modela za bebe i djecu predškolskog uzrasta (od 0 do 6 godina). Danas je nemoguće zamisliti Muzičko - obrazovni sistem “BASICS ŠKOLA” bez pomenutih modela koji ga čine jedinstvenim u BiH i regionu.

Kako je nastao MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

Muzičko – obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" postoji od oktobra 2013. godine, a razvio se iz projekta "Basics škola pjevanja". Na početku projekta 2013. godine Javna ustanova Matična biblioteka Istočno Sarajevo, predvođena tadašnjom direktoricom gđom Ljiljanom Knežević, prepoznala je potencijal projekta i od samog osnivanja stala iza istog, ponudivši organizaciono, pravno i prostorno uređenje. Tako se projekat realizovao kompletnu prvu školsku 2013/2014. godinu u prostorijama Dječije biblioteke. Nakon godinu dana upornosti i velikog zalaganja autora projekta i njegovih saradnika, tačnije od školske 2014/2015. godine, projekat je nastavio da se ubrzano širi stvarajući brend za koji je interesovanje raslo sve više iz dana u dan. Od školske 2015/2016. godine, osnivanjem MUZIČKOG ATELJEA U BOSNI I HERCEGOVINI (skraćeno MAUBIH), projekat se imenuje u Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" i nastavlja svoju misiju pod nadležnošću MAUBIH u novim moderno opremljenim prostorijama MAUBIH koje su odgovarale potrebama za realizaciju nastave. Na ljeto 2019. godine MAUBIH obezbjeđuje novi odvojeni prostor za "BASICS ŠKOLU" koji je namjenski projektovan i izgrađen za potrebe realizacije svih školskih aktivnosti, a prateći svjetske standarde. Od školske 2019/2020. godine "BASICS ŠKOLA" nastavlja sa radom na novoj lokaciji na kojoj se i danas nalazi.

Kako djeluje MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

 

Muzičko - obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" djeluje u nadležnosti MUZIČKOG ATELJEA U BOSNI I HERCEGOVINI. "BASICS ŠKOLA" nudi najbolje uslove za učenje i usavršavanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini u modernim i namjenski opremljenim prostorijama. Kroz "BASICS ŠKOLU" je do sada edukovano preko 500 učenika raznih dobnih skupina od kojih su 80% djeca osnovno školskog uzrasta, a edukovani su iz oblasti muzičke umjetnosti i muzičko - scenskog izvođaštva. "BASICS ŠKOLA" je izvela sedam uspješnih generacija učenika/ca: republičke i državne prvake/prvakinje takmičenja iz oblasti izvođaštva (klavir, violina, solo pjevanje), pobjednike/ce mnogih državnih i internacionalnih dječijih i omladinskih festivala, mlade glumce/glumice i plesače/plesačice koji iza sebe imaju teatarsko, televizijsko i filmsko iskustvo.

Kakvu edukaciju nudi MUZIČKO - OBRAZOVNI SISTEM "BASICS ŠKOLA"?

Muzičko – obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" trenutno nudi edukaciju kroz 16 odsjeka: Škola pjevanja (7+ godina) | Škola glume (7+ godina) | Škola baleta (7+ godina) | Škola modernog plesa (7+ godina) | Škola muzičkog teatra (7+ godina) | Škola klavira (7+ godina) | Škola gitare (7+ godina) | Škola flaute (7+ godina) | Škola harmonike (7+ godina) | Škola violine (7+ godina) | Škola violončela (7+ godina) | Škola čitanja (7+ godina) | Muzička igraonica (0-2 godine) | Muzička radionica (3-6 godina) | Muzička mozgaonica (7-9 godina) | Škola baleta (3-6 godina).

Koliko traje obrazovanje u MUZIČKO - OBRAZOVNOM SISTEMU "BASICS ŠKOLA"?

Obrazovanje u Muzičko – obrazovnom sistemu "BASICS ŠKOLA" za odsjeke Škola pjevanja, Škola muzičkog teatra i Škola baleta je podijeljeno na dva nivoa: OSNOVNI i NAPREDNI nivo. Oba nivoa traju šest semestara. Jedan semestar traje tri mjeseca. U jednoj školskoj godini mogu se odslušati 3 semestra. Dakle, za dvije školske godine može se odslušati i završiti OSNOVNI, a za četiri školske godine NAPREDNI nivo. Obrazovanje u Muzičko – obrazovnom sistemu "BASICS ŠKOLA" za instrumentalne odsjeke Škola klavira, Škola gitare, Škola violine, Škola violončela, Škola harmonike i Škola flaute se realizuje po dopunjenom planu i programu osnovnih muzičkih škola u BiH i traje osamnaest semestara, odnosno, šest školskih godina. Odsjeci Muzička radionica, Muzička igraonica, Muzička mozgaonica i Škola baleta (početni program) su predviđeni kao pripremna nastava za djecu predškolskog uzrasta. Odsjeci Škola glume, Škola baleta, Škola modernog plesa i Škola čitanja su neformalni programi koji se pohađaju godišnje.

Kako se odvija nastava u MUZIČKO - OBRAZOVNOM SISTEMU "BASICS ŠKOLA"?

Nastava se sluša nekoliko puta sedmično, u zavisnosti od odsjeka. Na odsjecima Škola pjevanja, Škola muzičkog teatra i Škola baleta semestri se nižu po abecednom nizu: Prvi (A) semestar, Drugi (B) semestar... sve do Šestog (F) semestra. Poslije svakog odslušanog semestra polaže se ispit pred stručnom komisijom nakon kojeg se dobija elektronski izvještaj o završenom semestru putem maila. Po završetku svih šest semestara odnosno kompletnog OSNOVNOG ili NAPREDNOG nivoa dobija se diploma o završenom obrazovanju u "BASICS ŠKOLI". Na instrumentalnim odsjecima Škola klavira, Škola gitare, Škola violine, Škola violončela, Škola harmonike i Škola flaute jedan stepen (razred) traje jednu školsku godinu podijeljenu na tri semestra. Stepeni (razredi) se nižu na sljedeći način: Prvi (OMŠ 1) stepen, Drugi (OMŠ 2) stepen... sve do Šestog (OMŠ 6) stepena. Nakon svakog semestra kao i kompletnog odslušanog stepena (razreda) polaže se ispit pred stručnom komisijom nakon kojeg se dobija elektronski izvještaj o završenom semestru putem maila. Po završetku svih šest stepeni (razreda) dobija se diploma o završenom muzičkom obrazovanju u "BASICS ŠKOLI". Na odsjecima Muzička radionica, Muzička igraonica, Muzička mozgaonica i Škola baleta (početni program) nastava traje jednu školsku godinu podijeljenu na tri semestra. Nakon svakog semestra učenici se ocjenjuju od strane predmetnog nastavnika te se dobija elektronski izvještaj o završenom semestru putem maila. Ovi programi se mogu pohađati sve dok dijete ne navrši dovoljno godina za prelazak na jedan od redovnih odsjeka. Na odsjecima Škola glume, Škola modernog plesa i Škola čitanja nastava traje jednu školsku godinu podijeljenu na tri semestra. Nakon svakog semestra učenici/ce se ocjenjuju od strane predmetnog nastavnika te se dobija elektronski izvještaj o završenom semestru putem maila. Ovi programi se mogu pohađati svake godine.

Kako se realizuju ispiti i koji je sistem ocjenjivanja u MUZIČKO - OBRAZOVNOM SISTEMU "BASICS ŠKOLA"?

Pismeni ispit se ocjenjuje ocjenama od A do D na osnovu ostvarenih bodova iz testa po sljedećem redu:

ODLIČAN = A
SOLIDAN = B
ZADOVOLJAVA = C
NE ZADOVOLJAVA = D

Usmeni ispit ocjenjuje tročlana komisija sastavljena od redovnih predavača i najmanje jednog gostujućeg člana komisije. Svaki član daje ocjenu od 1 do 5 čijim se zbirom dobija ukupna ocjena od A do D po sljedećem redu:

ODLIČAN = A
SOLIDAN = B
ZADOVOLJAVA = C
NE ZADOVOLJAVA = D

Ukupna ocjena se dobija zbirom ocjena iz pismenog i usmenog ispita te ukupnog dojma čime ukupna ocjena postaje relativna. To znači da nastavnik glavnog predmeta ima pravo donijeti odluku o ukupnoj ocjeni koja nije matematički proporcionalna ostvarenim rezultatima iz pismenog i usmenog ispita.

Da li se nakon obrazovanja u MUZIČKO - OBRAZOVNOM SISTEMU "BASICS ŠKOLA" može upisati srednja muzička škola?

 

Da, naš program nudi potpuno muzičko obrazovanje koje je potrebno za prolazak na kvalifikacionim prijemnim ispitima za upis u srednju muzičku školu. Svake godine diplomirani učenici/ce "BASICS ŠKOLE" upišu srednju muzičku školu.

 

Koji su uspjesi MUZIČKO - OBRAZOVNOG SISTEMA "BASICS ŠKOLA"?

Muzičko – obrazovni sistem "BASICS ŠKOLA" je do sada producirao veliki broj uspješnih projekata iz oblasti muzičko - scenske umjetnosti i muzičkog obrazovanja. Među najznačajnijim projektima se izdvajaju: Mjuzikl "Kralj Lav" i Mjuzikl „Zaleđeno Kraljevstvo“ koji su do sada izvedeni trideset puta u Pozorištu mladih Sarajevo i koje je pogledalo skoro 10000 gledalaca; Bh. baletna predstava “Šapat šume” koju je BASICS ŠKOLA producirala u saradnji sa 3 državne muzičke škole (Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo, Srednja muzička škola Sarajevo i Osnovna glazbena škola “Brotnjo” Čitluk); Vokalni seminar Aleksandre Kovač „Pjevajte s Aleksandrom“, MasterClass Jacquesa Houdeka; Humanitarni koncerti; Televizijski novogodišnji format pod nazivom "Novogodišnji Basics Show" koji se u cjelosti producira i snima od strane MAUBIH već pet godina, a emituje u programu BHT1 u udarnom terminu.

"BASICS ŠKOLA" je ponosna na niz ostvarenih saradnji sa državnim muzičkim školama u Kantonu Sarajevo, Narodnim pozorištem Sarajevo, Pozorištem mladih Sarajevo, Institutom za razvoj mladih "Kult" i Uredom Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH kao i na saradnje sa udruženjima i kompanijama kao što su: Konzum, Coca - Cola SAHM, dm drogerie markt, BHT1, Sarajevo Film Festival, Udruženje umjetnika „BellArte“, Udruženje za promociju pijanizma i klavirske muzike "Tattile", Dječiji sajam "Kids Fair", Centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II“, i dr. Posebno se izdvaja ekskluzivna saradnja sa prvim bh. dječijim kanalom HAYATOVCI koji u saradnji sa "BASICS ŠKOLOM" proizvodi dječiji program i sinhronizuje crtane filmove.

O MUZIČKOM ATELJEU

U BOSNI I HERCEGOVINI

MUZIČKI ATELJE U BOSNI I HERCEGOVINI (MAUBIH) je pravno lice osnovano pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine po Rješenju br.: UP09-07-1-2533/15 pod registarskim brojem 1825, sa izmjenom i dopunom upisa po Rješenju br.: UP09-07-1-1400/17, sa sjedištem u Istočnom Sarajevu na adresi Vojvode Radomira Putnika br. 56. Ciljevi MAUBIH su: Aktivno učestvovanje u razvijanju kulture i umjetnosti i uspostavljanje saradnje sa različitim kulturnim institucijama u Bosni i Hercegovini; Saradnja sa udruženjima u cilju efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i djelatnosti MAUBIH; Stvaranje mogućnosti svojim članovima da se usavršavaju u jednom ili više umjetničkih izraza; Pokretanje projekata iz oblasti kulture i edukacije; Organizovanje radionica za djecu i odrasle; Zalaganje za ostvarivanje prava u pogledu organizovanja pozorišnih – teatarskih produkcija; Zalaganje za ostvarivanje prava u pogledu poboljšanja reproduciranja kratkometražnih i dugometražnih animiranih filmova i serija na tri službena jezika i dva pisma koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini; Kontrola nad korištenjem izvođačkih i stvaralačkih djela i naplata naknade za korištenje izvođačkih i stvaralačkih djela koja čine repertoar MAUBIH; Kreiranje audio-video zapisa i drugih materijala, te njihovo stavljanje na raspolaganje zainteresovanim licima, kao i publikovanje na web stranicama i web portalima; Izdavanje publikacija u vezi sa ciljevima i djelatnostima MAUBIH, u skladu sa Zakonom; i Rad na organizovanju tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti MAUBIH, u skladu sa Zakonom.

Muziku u duši i svemir može da čuje.

Lao Ce

IMG_2174.jpg
DSC02027.jpg
IMG_1989.jpg
61026992_1257216861102920_45083048327627
FINAL_1080p_43min.00_06_49_06.Still033.p
FINAL_1080p_43min.00_30_22_01.Still143.p
DSC00060_2.jpg

ĐORĐE JOVANČIĆ,

osnivač i direktor

(CEO)

Dragi učenici/ce i roditelji,

Aristotel je davno rekao: "muzika ima moć da oblikuje karakter". Nakon sedam godina koje su iza nas uvjerili smo se da je to istina. Jedna od najznačajnijih činjenica je ta da smo, vođeni ljubavlju i znanjem, uspjeli usrećiti preko 400 djece i njihovih roditelja. Stvorili smo oazu mira, tolerancije, različitosti i jednakosti, oazu ljubavi, talenta i oazu sreće. Često sam znao reći da je "Basics škola" mala fabrika sreće. 

"Basics škola" je osnovana 2013. godine raspisivanjem audicije za upis prvih polaznika škole pjevanja. Na audiciji u oktobru 2013. godine se javilo svega 4 učenika. Svi su primljeni i počeo sam raditi sa njima. Radili smo u improvizovanim uslovima u prostorijama Dječije biblioteke. Tada je direktorica JU Matične biblioteke Istočno Sarajevo, gospođa Ljiljana Knežević, svjesno ili nesvjesno odigrala najvažniju ulogu u nastanku ove škole. Stala je iza projekta i ponudila nam bezrezervnu podršku. Te školske 2013/2014. godine sam radio sam sa djecom i iskoristio svoja do tada stečena poznanstva u medijima, što je omogućilo da se rad sa djecom predstavi široj javnosti. Tako se javnost počela interesovati za "Basics školu", a počeli su stizati i prvi upiti poput onog "da li nudite edukaciju i za muzičke instrumente ili je u pitanju samo škola pjevanja?" Tada je bilo jasno da u rukama imam projekat sa velikim potencijalom. Iako nisam imao iskustva u sferi menadžmenta već sljedeće godine sam osnovao MUZIČKI ATELJE U BOSNI I HERCEGOVINI kao krovnu instituciju za muzičku edukaciju, teatarsku, audio i video produkciju, te Muzičko - obrazovni sistem "Basics škola" kao glavni ogranak MAUBIH. Još jasnije tada je bilo da sav zarađeni novac od svog autorskog rada želim uložiti upravo u školu kakvu sam zamišljao i o kakvoj sam sanjao kao dijete. Da bi to bilo ostvarivo u projekat je bilo potrebno pozvati moje drage kolege/ice nastavnike/ce koji su zajedno sa mnom izgradili ovu školu na čemu sam im neizmjerno zahvalan. Jednaku zahvalnost dugujem i svim sponzorima i donatorima, a najveću roditeljima učenika/ca koji su nam ukazali povjerenje i širili dobar glas o nama. Najbolje o "Basics školi" govore naši zadovoljni učenici/ce i njihovi roditelji. Upravo to dokazuju rezultati ankete koji kažu da se učenici/ce u našu školi upisuju najviše zbog preporuke. Hvala vam na tome. 

Dragi učenici/ce i roditelji, postanite i vi dio naše škole. Zajedno ćemo njegovati ljubav i pomijerati granice obrazovanja, talenta, kreativnosti i tolerancije u našoj zemlji.