top of page

Danis i Nedim Begović osvojili mnogobrojne nagrade

Danis Begović i Nedim Begović, učenici naše škole sa Odsjeka za klavir u klasi nastavnice Sare Mičić, su u proteklih mjesec dana bili veoma vrijedni. Nastupali su na koncertu u Domu oružanih snaga BiH i na koncertu u J.U. "Osnovna muzička škola Istočno Sarajevo". Pohađali su i seminar iz klavira u okviru 1. Studentskog festivala klasične muzike "ORFEJ". Posebno je značajna činjenica da su se takmičili na još dva internacionalna takmičenja na kojim su osvojili sljedeće nagrade: Danis Begović je na 1. međunarodnom takmičenju pijanista u okviru festivala "AKORDEON ART PLUS" osvojio PRVU nagradu u disciplini klavir solo, a na međunarodnom pijanističkom takmičenju "BANJALUČKI BIJENALE 2018" osvojio je takođe PRVU nagradu u disciplini klavir solo; Nedim Begović je na 1. međunarodnom takmičenju pijanista u okviru festivala "AKORDEON ART PLUS" osvojio POHVALU u disciplini klavir solo, a na međunarodnom pijanističkom takmičenju "BANJALUČKI BIJENALE 2018" osvojio je TREĆU nagradu u disciplini klavir solo. Čestitamo Danisu i Nedimu kao i njihovoj nastavnici klavira Sari Mičić.


bottom of page