top of page

Otvoren Konkurs "Pozivamo te u naš tim 2022"


U skladu sa Statutom MUZIČKOG ATELJEA U BOSNI I HERCEGOVINI (dalje: MAUBIH), direktor MAUBIH raspisujeKONKURS

za prijem radnika na mjesta: a) projekt koordinator/ica i b) ekonomista/icaOpšti uslovi za prijavljivanje kandidata/kinja na konkurs:


· da su državljani Bosne i Hercegovine;

· da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini.


Detaljni uslovi za prijavljivanje kandidata/kinja na konkurs nalazi se na OVOM LINKU.


Uz popunjen online prijavni obrazac za konkurs koji se nalazi na eSistemu MAUBIH i MOS „Basics škola“, kandidati/kinje su obavezni priložiti sljedeće dokumente:


· CV / portfolio;

· Diplomu.


Izbor kandidata/kinja vršiće se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka, o čemu će kandidati/kinje biti pismeno obaviješteni.


Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti putem OVOG LINKA.


Konkurs, nakon objavljivanja ostaje otvoren do 30.12.2022. godine do 23:59 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Odabrani kandidati/kinje biće pozvani na intervju.
Direktor MAUBIH

Đorđe JovančićComments


bottom of page